Montag, 31. Dezember 2007

1967 - 1997 - 2007* * *

Dartich Joa en etj foa
Wada wieda
Dee Besoa em Hoat
Woat langsam stella
Aules licht schmock oppjeriemt
En es vebie, etj sie
Aul wada reed
Opp eene aundre Sted mie
To vetjeepe
Driew dit Jeschaft mett
Haulwem Hoat bloos
Haulfjebakt
Nu aul een haulwet Lewe
Dartich Joa en etj foa wada
Een tjlienbet wieda
En auf et Blott es vom
Besoa
Ooda Ies vom kolden Wint - etj
Foa haulf blint en
Sull vleicht mol dee
Fensta Krautze
Weens een Loch
Well seene, woo et utlat
Oppe Gaus -
Woo sie etj bloos
Bett nu jefoare?

* * *

Ver 10 Joa, aum 12.12.1997, Klock 1 denacht, schreef etj dise Wed. Kromd se vondoag rut, wiels etj ditjoa 40 jeworde sie, wiels daut Joa vondoag to Enj jeit, wiels etj mie selwst opp miene Reis en Reise emma wada mettnehm...

Daut Bilt bowe wiest dee Zockafabritj en Lage/Lippe nu em Dezamba 2007. Hia unja es noch een Bilt, waut po puti so jeworde es, aus et es: Den Scheareschnett schonk mie eene Fru em Somma 1990 en Litauen, daut Jedicht besied kaum een poa Joa lota doatoo...Keine Kommentare: