Sonntag, 10. August 2008

Mank Leem en Leew

* * *

Jascha: Woo best du?
Peeta: Nicht bie ahr. Uck nich bie ahr. En noch vel weinja tus bie mie.
Jascha: Wer keine Wende hat, hat auch bald keine Wände.
Peeta: Ende.
Jascha: Etj sie die goot.
Peeta: Doot.

* * *

Foto: Mien Brooda Jascha en etj toop oppem Flitzepee, en Estland, 1973 (?).

Keine Kommentare: